Versoepelingen gehandicaptenzorg!

Versoepeling

Uiterlijk 15 juni is bezoek mogelijk voor alle mensen met een beperking in de instelling waar zij wonen en per 1 juli is met iedere cliënt – die dat wenst – een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling. Kinderen en jeugdigen in de residentiële zorg kunnen uiterlijk 25 mei weer bezoek ontvangen door twee vaste bezoekers. Waar het mogelijk is, worden er al voor deze data afspraken gemaakt. Met de nieuwe handreiking over bezoek zet de gehandicaptenzorg flinke stappen in de versoepeling van de bezoekregeling.

Zie hier een eenvoudige routekaart