Stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen aangepast

Aanpassing voorwaarden per 1 mei.

Dit budget (max €850) is beschikbaar voor sport- en beweegaanbieders om mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen, een aanbod te bieden. Sinds oktober 2019 is er de mogelijkheid om een budget aan te vragen. We hebben budget om maximaal 145 sport- en beweegaanbieders te ondersteunen. De mogelijkheid om dit budget aan te vragen is weer een succes, waardoor we naar verwachting in kwartaal 2 2020 al door het totale budget heen zijn. Dat is natuurlijk erg mooi! Echter zien we dat een groot deel van de aanvragen gericht is op mensen met een beperking (78)  en ouderen (38), daar waar we het budget graag zo breed mogelijk in willen zetten. Dit heeft ons doen besluiten om per 1 mei géén aanvragen meer te beoordelen gericht op mensen met een beperking en ouderen. Hiermee willen we aanbieders die zich (willen gaan) inzetten voor kwetsbare mensen, LHBTI+, en mensen met een laag inkomen, meer ruimte geven om gebruik te maken van dit budget.

We hopen op jullie begrip en hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen en/of opmerkingen graag contact opnemen met mijn collega Joep van Lankveld (joep.vanlankveld@nocnsf.nl).

Meer informatie over de aanvraag en het aanvraagformulier https://voorclubs.sport.nl/ledenwerving-behoud/ledenwerving

Voorbeeld aanvraagformulier  vind je op de website van NOC*NSF